GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Tillgänglighetsredogörelse för tan.hallsberg.se

Här kan du läsa om

 • hur tan.hallsberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • webbplatsens kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att webbplatsen kan bli mer tillgänglig.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från tan.hallsberg.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller lättläst kan du skicka e-post till kommun@hallsberg.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till Hallsbergs kommun

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss genom att skicka e-post till kommunikation@hallsberg.se

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vår ambition är att ta fram en ny och tillgänglig webbplats under 2021. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här.

Generella problem

 • Användarna erbjuds inte flera olika sätt att navigera. (WCAG 2.4.5 AA)
 • Koden validerar inte. (WCAG 4.1.1 A).
 • Layouten är inte responsiv och fungerar inte på små skärmar. (WCAG 1.4.10 AA och 1.3.4 AA)
 • Fältetiketter är inte klickbara. (WCAG 3.3.2 A)
 • I funktionen för att räkna ut avgifter visas inte fel. Förslag på hur fel kan rättas till visas inte heller. (WCAG 3.3.1 A och 3.3.3 AA)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det är inte angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det går inte att använda funktionen för att räkna ut avgifter med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det går inte att använda funktionen för att räkna ut avgifter med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Det är inte angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Inga kända problem.

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Skipplänkar saknas. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det går inte att använda funktionen för att räkna ut avgifter med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 A)
 • Text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller har inte en motsvarande maskinläsbar etikett. (WCAG 2.5.3 A)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Inga kända problem.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av tan.hallsberg.se. Senaste bedömningen blev klar den 23 september 2020.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Pdf, 154 kB.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet