GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Övriga avgifter

Enbart trygghetslarm

Hallsberg:

Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Askersund:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Degerfors:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 361 kronor per månad.

Kumla:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 255 kronor per månad.

Laxå:

Digitalt/GSM trygghetslarm 361 kronor per månad.

Lekeberg:

Digitalt trygghetslarm 300 kronor per månad.

Vingåker:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 331 kronor per månad.

Enbart korttidsvård

Du som har enbart korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften. Det innebär att avgiften kommer att variera från 0 kronor till 2 125 kronor per månad, beroende på din betalningsförmåga. Utöver avgift för korttidsvård kommer du att betala en dagskostnad för mat.

Dagvårdsavgift

Askersunds kommun har taxa på dagvård, 25 kr per dag.

Måltider

Hallsberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 069 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 65 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 136 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 82 kronor per dag.

Lekeberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 069 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 65 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 136 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Laxå

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 290 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 75 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 143 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 90 kronor per dag.

Askersund

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 069 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 61 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 136 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 82 kronor per dag.

Kumla

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 442 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 75 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 146 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 91 kronor per dag.

Degerfors

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 4 396 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 64 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 147 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 82 kronor per dag.

Vingåker

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 983 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 55 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 132 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per

Tivedsgården, Laxå

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet