Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Enbart trygghetslarm

Hallsberg:

Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Askersund:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Degerfors:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 361 kronor per månad.

Kumla:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 250 kronor per månad.

Laxå:

Digitalt/GSM trygghetslarm 340 kronor per månad.

Lekeberg:

Digitalt trygghetslarm 300 kronor per månad.

Vingåker:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 325 kronor per månad.

Enbart korttidsvård

Du som har enbart korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften. Det innebär att avgiften kommer att variera från 0 kronor till 2 089 kronor per månad, beroende på din betalningsförmåga. Utöver avgift för korttidsvård kommer du att betala en dagskostnad för mat.

Dagvårdsavgift

Askersunds kommun har taxa på dagvård, 25 kr per dag.

Måltider

Hallsberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 937 kronor per månad.Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 70 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 131 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Lekeberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 937 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 58 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 131 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Laxå

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 937 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 71 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 131 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Askersund

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 937 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 59 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 131 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Kumla

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 937 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 65 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 131 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Degerfors

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 961 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 64 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 132 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 79 kronor per dag.

Vingåker

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 915 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 57 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 130 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 78 kronor per

Tivedsgården, Laxå

Tivedsgården, Laxå

Senast publicerad 2019-03-27
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg