Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Enbart trygghetslarm

Hallsberg och Lekeberg:

Analogt trygghetslarm 250 kronor per månad. Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Askersund:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Degerfors:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 350 kronor per månad.

Kumla:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 250 kronor per månad.

Laxå:

Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Vingåker:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 318 kronor per månad.

Enbart korttidsvård

Du som har enbart korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften. Det innebär att avgiften kommer att variera från 0 kronor till 2 044 kronor per månad, beroende på din betalningsförmåga. Utöver avgift för korttidsvård kommer du att betala en dagskostnad för mat.

Dagvårdsavgift

Askersunds kommun har taxa på dagvård, 25 kr per dag.

Måltider

Hallsberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 852 kronor per månad.Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 67 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 128 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Lekeberg

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 852 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 47 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 128 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Laxå

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 852 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 64 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 128 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Askersund

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 852 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 58 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 128 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Kumla

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 852 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 62 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 128 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Degerfors

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 788 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 60 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 126 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 77 kronor per dag.

Vingåker

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 831 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 56 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 127 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 76 kronor per

Tivedsgården, Laxå

Tivedsgården, Laxå

Senast publicerad 2018-06-11
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg