Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Enbart trygghetslarm

Hallsberg, Lekeberg och Laxå:

Analogt trygghetslarm 250 kronor per månad. Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Askersund:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 333 kronor per månad.

Degerfors:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 350 kronor per månad.

Kumla:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 250 kronor per månad.

Vingåker:

Analogt och Digitalt/GSM trygghetslarm 314 kronor per månad.

Enbart korttidsvård

Du som har enbart korttidsvård kommer att betala en dygnsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften. Det innebär att avgiften kommer att variera från 0 kronor till 2 013 kronor per månad, beroende på din betalningsförmåga. Utöver avgift för korttidsvård kommer du att betala en dagskostnad för mat.

Dagvårdsavgift

Askersunds kommun har taxa på dagvård, 25 kr per dag.

Måltider

Hallsberg, Lekeberg samt Laxå

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 773 kronor per månad. Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende bygger på kommunens självkostnadspris, kostnaden är 55 kronor per portion. Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 126 kronor per dag. Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 75 kronor per dag.

Askersund

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 773 kronor per månad.
Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 56.50 kronor per portion.
Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 126 kronor per dag.
Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 75 kronor per dag.

Kumla

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 773 kronor per månad.
Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 61 kronor per portion.
Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 126 kronor per dag.
Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 75 kronor per dag.

Degerfors

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 710 kronor per månad.
Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 60 kronor per portion.
Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 124 kronor per dag.
Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 75 kronor per dag.

Vingåker

Kostnaden för måltider inom särskilda boenden är 3 773 kronor per månad.
Kostnaden för mattjänst inom ordinärt boende 55 kronor per portion.
Kostnaden för måltider inom korttidsvård är 123 kronor per dag.
Kostnaden för måltider inom riktad dagverksamhet är 75 kronor per

Tivedsgården, Laxå

Tivedsgården, Laxå

Senast publicerad 2017-01-10
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg