GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Om taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors och Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Nämndens hantering av personuppgifter

För att kunna hantera din ansökan kommer taxe- och avgiftsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du få på Hallsbergs kommuns webbplats eller genom att kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Information om hantering av personuppgifter på hallsberg.se

Taxe- och avgiftsnämndens sammanträdesprotokoll

2020

PDF Protokoll 2020-12-09 Pdf, 5 MB.

PDF Protokoll 2020-09-30 Pdf, 2 MB.

PDF Protokoll 2020-02-26 Pdf, 646 kB.

2019

Protokoll 2019-12-18 Pdf, 655 kB.

Protokoll 2019-10-23 Pdf, 601 kB.

Protokoll 2019-02-27 Pdf, 4 MB.

2018

Protokoll 2018-10-24 Pdf, 10 MB.

Protokoll 2018-02-23 Pdf, 10 MB.

2017

Protokoll 2017-12-12 Pdf, 4 MB.

Protokoll 2017-10-20 Pdf, 5 MB.

Protokoll 2017-02-24 Pdf, 4 MB.

2016

Protokoll 2016-12-08 Pdf, 5 MB.

Protokoll 2016-10-13 Pdf, 5 MB.

Protokoll 2016-02-19 Pdf, 2 MB.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet