GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Lämna inkomstuppgifter

Du lämnar in dina inkomstuppgifter med en blankett som du skickar med posten.

Blankett för inkomstuppgifter Pdf, 178 kB.

Du som beviljats insatser inom hemtjänst och särskilt boende betalar avgift för detta.

För att avgiften ska bli rätt måste du lämna in dina inkomstuppgifter.

Om du väljer att inte lämna några uppgifter om din inkomst får du betala maxtaxa för de insatser du har.

Taxe- och avgiftsnämnden begär in nya uppgifter om din inkomst en gång per år. Detta sker i under april till maj. Avgiften fastställs från den 1 maj.

Ändras dina inkomster under året måste du meddela detta inom 14 dagar.

  • För att kunna beräkna din avgift behöver du skicka in den bifogade
  • Inkomstblanketten med:
  • Kopia med specifikation på den senaste deklarationen, avseende inkomstår 2019 fram tills april 2021, därefter lämnas deklartionen för 2020 som underlag. Detta gäller även din make/makas deklaration.
  • En kopia på en hyresavi om du bor i lägenhet. Om du bor i egen fastighet fyller du i taxeringsvärde och boyta på inkomstblanketten. Detta gäller även för din make/maka om ni inte bor ihop. (Bor du på särskilt boende behöver vi ingen kopia från dig, utan endast från din make/maka.)
  • Glöm inte att signera på inkomstblankettens baksida

Vad händer om jag inte skickar in inkomstuppgifter?

Du kommer att få en uppmaning om att skicka in uppgifter. Om du inte lämnar in uppgifter efter detta kommer du att få betala den högsta avgiften för dina insatser.

Varför skall jag lämna inkomstuppgifter?

Vi hämtar inkomster från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Alla övriga inkomster samt bostadskostnad lämnas på inkomstblanketten.

Om din hyra ändras

Om du har bostadstillägg eller bostadsbidrag ska du kontakta Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att ändra din hyra.

Omräkning på din avgift sker först när nytt bostadstillägg/bostadsbidrag är överfört till oss.

Om du inte har bostadsbidrag ellerbostadbidrag, meddela oss direkt.

Inkomstblankett ska lämnas in inom 21 dagar från biståndsbeslutet, för att beräkningen ska gälla från beslutsdatum. Glöm ej att bifoga intyg om kostnad för god man, om sådant finns. Ändrade uppgifter ska meddelas inom 14 dagar, se våra Tillämpningsföreskrifter på http://tan.hallsberg.se/

Vid inflytt på särskilt boende kan du ansöka om ny beräkning av din omvårdnadsavgift med hänsyn till dubbel boendekostnad. Blankett finns på http://tan.hallsberg.se/ Inkomstblankett, autogiroblankett,PDF Ansökan om ändrad beräkning dubbel boendekostnad fastighet eller bostadsrätt Pdf, 66 kB.

PDF Ansökan om ändrad beräkning dubbel boendekostnad hyreslägenhet Pdf, 67 kB.

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet