GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Kontaktpersoner, avgiftshandläggare

Telefontider

Måndag - fredag, alla helgfria vardagar
08.30 - 09.30
13.00 - 14.30

Gemensam e-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se

Postadress: Hallsbergs kommun, Taxe- och Avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Kumla: 0582-68 51 12

Hallsberg: 0582-68 54 84

Lekeberg: 0582-68 60 68

Vingåker: 0582-68 60 89

Askersund: 0582-68 52 80

Degerfors: 0582-68 52 81

Laxå: 0582-68 60 69

Kontaktperson, ekonomiavdelningen

För kontakt gällande betalning av faktura, inbetalda fakturor och ansökan om avbetalningsplan.

Anna Huss
E-post: anna.huss@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 51 32
Telefontider: Måndag - fredag klockan 08.30 - 17.00.

Borgmästargården, Askersund

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet