Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Kontaktpersoner, avgiftshandläggare

Telefontider

Måndag - fredag
08.30 - 09.30
13.00 - 14.30

Gemensam E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se
Hallsbergs kommun Taxe- och Avgiftsnämnden
694 80 Hallsberg

Hallsberg, Lekeberg

Niklas Ek, tel. 0582-68 54 58
E-post: niklas.ek@hallsberg.se

Askersund, Vingåker

Ann-Sofie Demirbek, tel. 0582-68 52 80
E-post: ann-sofie.demirbek@hallsberg.se

Kumla

Anna Karlsson, tel. 0582-68 51 12
E-post: anna.karlsson@hallsberg.se

Degerfors, Laxå

Carola Persson, tel. 0582-68 52 81
E-post: carola.persson@hallsberg.se

Kontaktperson, ekonomiavdelningen

För kontakt gällande betalning av faktura, inbetalda fakturor, ansökan om avbetalningsplan.

Telefontider

Måndag - fredag

08:30-17:00

Maryam Axelsson, ekonom. Tel. 0582-68 51 32
E-post: maryam.axelsson@hallsberg.se

Borgmästargården, Askersund

Borgmästargården, Askersund

Senast publicerad 2017-10-09
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg