GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Frågor och svar

Vad är ett förbehållsbelopp?

Detta belopp skall täcka dina normalkostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

Beloppet kan ökas om du har extra kostnader för varaktiga behov. Som exempel kan nämnas biståndsbedömd mattjänst eller god man.

Beloppet kan minskas om du inte har vissa kostnader på grund av att de ingår i den tjänst som kommunen tillhandahåller. Som exempel hushållsel, möbler eller på särskilda boenden.

Vad händer om jag inte skickar in inkomstuppgifter?

Du kommer att få en uppmaning om att skicka in uppgifter. Om du inte lämnar in uppgifter efter detta kommer du att få betala den högsta avgiften för dina insatser.

Varför skall jag lämna inkomstuppgifter?

Vi hämtar inkomster från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Alla övriga inkomster samt bostadskostnad lämnas på inkomstblanketten.

Hur gör jag om hyran ändras?

Om du har bostadstillägg eller bostadsbidrag, kontakta Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att ändra din hyra. Omräkning på din avgift sker först när nytt bostadstillägg/bostadsbidrag är överfört till oss.

Om du inte har bostadsbidrag ellerbostadbidrag, meddela oss direkt.

Vilka kostnader har jag om jag flyttar in på särskilt boende?

Du betalar hyra, måltidsavgift samt omvårdnadsavgift.

Om jag får dubbla bostadskostnader när jag flyttar till särskilt boende, hur gör jag då?

Vid inflyttning i vårdboende kan den enskilde få ändrad beräkning av sitt förbehållsbelopp på grund av dubbel bostadskostnad innan tidigare hyresavtal upphört eller bostad kunnat avyttras. Den ändrade beräkningen innebär att den sökande har rätt att förbehålla sig boendekostnad för den tidigare bostaden under max tre månader vid boende i hyresrätt och max fyra månader vid boende i bostadsrätt eller egen fastighet.

Ändringen innebär ett sänkt/lägre avgitsutrymme under tiden ansökan avser.

Det är alltså endast omvårdnadsavgiften som kan påverkas vid dubbel boendekostnad?

Detta gäller ej om anhörig bor kvar i bostaden eller vid inflyttning till servicelägenhet.

Det är upp till den enskilde att ansöka om ändrad beräkning.

Kan jag få min post till anhörig?

Ja, meddela oss vem som skall stå som postmottagare så ändrar vi det.

Kan jag få räkningen på autogiro?

Ja, kontakta oss så skickar vi en blankett för ett medgivande till autogiro, eller skriv ut blankett från vår hemsida, se första sidan.

Var söker man bostadstillägg?

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776.

Oxelgården, Lekeberg

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet