Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Beräkning av avgift

Om din inkomst efter skatt och eventuella bostadstillägg/bostadsbidrag överstiger ditt totala förbehållsbelopp inklusive boendekostnad tar kommunen ut hemtjänstavgift upp till 2 125 kronor per månad för de insatser som du erhåller. I annat fall tas ingen avgift ut.

Avgiftsberäkning sker den 1 januari 2020 grundat på aktuella överförda inkomster från Försäkringskassan, nya taxor samt nytt förbehållsbelopp. Årsomräkning sker under maj-juni grundat på övriga förändringar av boendekostnad, inkomst och kapitalinkomst. Dessa uppgifter skall lämnas in skriftligt till oss på utskickad inkomstblankett. Därefter fastställs avgiften från 1 maj 2020. Det kan innebära både återbetalningar och efterdebiteringar.

Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa.

Du som inte vill lämna inkomstuppgifter kan välja att betala högsta avgiften.

Ändring av uppgifter

Om de uppgifter som ligger till grund för beräkning av avgiften är felaktiga eller ändras måste du meddela kommunen detta, se kontaktuppgifter under kontakt.

Möjlighet att överklaga avgiften.

Du som inte är nöjd med taxe- och avgiftsnämndens beslut om avgift eller uträkningen av förbehållsbeloppet kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Skriv varför ni anser att beslutet är felaktigt och hur ni vill ändra det. Underteckna skrivelsen, uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Skrivelsen ställs till Förvaltningsrätten men skickas via post till:
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg.
Om något är oklart eller om ni önskar hjälp av oss med att upprätta besvärsskrivelsen är ni välkommen att vända er till kommunen på ovanstående adress.

Lärkbacken, Askersund

Lärkbacken, Askersund

Senast publicerad 2020-02-17
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg