GEMENSAM NÄMND FÖR KOMMUNERNA HALLSBERG, ASKERSUND, LAXÅ, LEKEBERG, KUMLA, DEGERFORS OCH VINGÅKER

Taxe- och avgiftsnämndens information flyttas till Hallsbergs kommuns webbplats - hallsberg.se

Denna webbplats kommer att stängas ner.

Från och med måndagen den 24 april kommer du att hitta taxe- och avgiftsnämndens information på Hallsbergs kommuns webbplats: hallsberg.se.

Informationen flyttar till hallsberg.se på grund av att Hallsberg är nämndens värdkommun.

Gå till taxe- och avgiftsnämndens sida på hallsberg.se

Senast publicerad

Bild med länkar till medlemskommunernas webbplatser Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun

Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg

Webbplatsens tillgänglighet