Taxe- och avgiftsnämnden, till startsidan

Välkommen till taxe- och avgiftsnämnden!

OBS!!!!

Under augusti månad kommer vi endast att ha telefontider mellan kl 8:30-9:30 måndag till fredag.

På grund av hög arbetsbelastning under sommaren kan du komma att debiteras för dina insatser som du har haft under perioden juni samt juli, på din augustifaktura.

Vi hoppas att Ni har överseende med detta!!Esslatorp, Hallsberg

Esslatorp, Hallsberg

Information om Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors samt Vingåker.
Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Hemtjänstavgift

Allmänt

Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som kommunen har rätt att ta ut.

Avgifter

Den högsta avgift kommunen får ta ut av dig för insatser som hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård uppgår till 2 089 kronor per månad. Om det är mer fördelaktigt för dig tillämpas timtaxa på 387 kronor per timme (Vingåker 377 kronor per timme).

Avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras.

Utöver hemtjänstavgift tas avgifter ut för måltider och boende.

Degerfors Hälso- och sjukvårdsinsatser 82 kr/besök.

Vingåker Hälso- och sjukvårdsinsatser 325 kr/månad.I syfte att kunna hantera din ansökan kommer Taxe- och Avgiftsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök www.hallsberg.selänk till annan webbplats eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.


Senast publicerad 2019-08-06
Bild med länkar till medlemskommunernas hemsidor Länk till Askersunds kommun Länk till Hallsbergs kommun Länk till Laxå kommun Länk till Lekebergs kommun Kumla kommun Länk till degerfors kommun Länk till Vingåkers kommun
Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg